Tin tức

Chính sách chất lượng của công ty năm 2016

Chính sách chất lượng của công ty năm 2016

Lễ khởi công Công trình Nhà kho Hon Chuan – Giai đoạn 2

Ngày 05/12/2012, Bà Phạm Thị Bích – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc IDCo cùng ông Trần Quốc Tuấn Uỷ Viên Hội đồng Quản trị kiêm Giám Đốc Xí nghiệp Thiết kế Công nghiệp và Dân dụng Số 1 - trực thuộc IDCo đại diện cho Nhà thầu thiết kế đến dự Lễ khởi công Công trình Nhà kho Hon Chuan – Giai đoạn 2 tại KCN VSIP 2 tỉnh Bình Dương.
Design by C.M.S