Nắp nhựa

Nắp nhựa

Mô tả sản phẩm

Đặt hàng

Thông tin đặt hàng

Nắp nhựa

Họ tên
 
Email
 
Số điện thoại
 
Địa chỉ
 
Yêu cầu khác

X

Chi tiết sản phẩm


Loại nắp

Tên

Kích Thước – trọng lượng

Cổ

Đóng gói

Ứng dụng

Một mảnh

HP

ɸ28mm – 1.8g

1881

4,000pcs/carton

Chiết nước

CSD

ɸ28mm – 2.55g

1881

4,000pcs/carton

Chiết ga

DHP

ɸ28mm – 3.1g

1810 & 1881

3,000pcs/carton

Chiết nóng

ɸ28mm – 2.2g

ML1881

4,000pcs/carton

Chiết nóng

sp1.png         sp10.png

sp11.png         sp2.png 


sp9.png         sp12.png   
IMG_0193000.jpg
Design by C.M.S