Phôi PET

Phôi PET

Mô tả sản phẩm

Đặt hàng

Thông tin đặt hàng

Phôi PET

Họ tên
 
Email
 
Số điện thoại
 
Địa chỉ
 
Yêu cầu khác

X

Chi tiết sản phẩm

Loại phôi

Cổ phôi

Kích thước – trọng lượng

Ứng dụng

Kết tinh

PCO 1810

ɸ28mm – 22.5g

Chiết nóng

PCO 1810

ɸ28mm – 26.5g

Chiết nóng

Không kết tinh

PCO 1810

ɸ28mm – 16.5g

Chiết vô khuẩn

PCO 1881

ɸ28mm – 22.28g

Chiết ga

PCO 1881

ɸ28mm – 42.7g

Chiết ga

PCO 1881

ɸ28mm – 20g

Chiết nóng

sp12.png      sp4.png

sp5.png     sp6.png
20141211_164506.jpg
Design by C.M.S